Bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân

Thứ 3, 06.10.2020 | 11:29:16
132 lượt xem

Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu tất yếu trong đời sống hàng ngày và là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Từ năm 2015 đến nay, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nước Hoàng Hải đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu của người dân trên các địa bàn công ty phục vụ.

Nhà máy nước tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Hoàng Hải hiện cấp nước cho gần 10 nghìn hộ dân thuộc 3 xã huyện Đông Hưng và 2 xã huyện Thái Thụy. Công ty xây dựng quy trình xử lý và quy định nghiêm ngặt về quản lý chất lượng nước. Nước trước khi cung cấp cho người dân được lọc qua 10 bể lọc thô và 10 bể lọc tinh. Công tác nội kiểm thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của Nhà nước. 

Hàng ngày công ty đều lấy mẫu nước đầu vào và đầu ra kiểm tra, xét nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu an toàn chất lượng. Định kỳ hàng quý phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình lấy mẫu nước xét nghiệm, kết quả chất lượng nước đều đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...