Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng

Thứ 7, 26.09.2020 | 10:18:39
107 lượt xem

Nâng cao trách nhiệm của cả cộng đồng trong bảo vệ môi trường, đây là nhiệm vụ mà các cấp, ban, ngành đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và thực hiện.

Lớp tập huấn cho hội viên CCB nòng cốt tham gia vào công tác bảo vệ môi trường

Là lực lượng nòng cốt tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, các cấp lãnh đạo và hội viên hội cựu chiến binh trong tỉnh Thái Bình được giới thiệu và hướng dẫn các chính sách, văn bản pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phòng chống tội phạm xâm phạm, hủy hoại môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân loại tại nguồn trong từng nhà dân.

Các cấp hội CCB trong toàn tỉnh giúp nhau phát triển kinh tế song song với nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sống

Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các cán bộ hội CCB các cấp được hướng dẫn về nghiệp vụ ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội năm 2020, chú trọng việc xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả của tổ tiết kiệm, vay vốn. Qua đó, giúp nâng cao trách nhiệm của hội CCB trong các hoạt động xã hội.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...