Phát triển hạ tầng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ 3, 15.09.2020 | 18:38:50
108 lượt xem

Dự án phát triển hạ tầng ven biển huyện Thái Thụy ứng phó với biến đổi khí hậu đang được gấp rút triển khai thực hiện. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phát triển hạ tầng ven biển do quỹ Kuwait hỗ trợ.

Nguồn vốn vay do quỹ Kuwait hỗ trợ tín dụng ưu đãi phát triển hạ tầng ven biển hơn 9 triệu USD, tương đương trên 200 tỷ đồng cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy. 

Với nhiều nhóm hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu vực ven biển nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hỗ trợ ổn định cuộc sống và điều kiện an toàn cho các hộ dân tại những vùng ven biển thường xuyên bị thiên tai. 

Hiện nay các hạng mục được hưởng lợi từ dự án này đang được gấp rút triển khai như hạng mục thi công đường, xây dựng kè và nạo vét sông Ngoại Trình thị trấn Diêm Điền và thi công cứng hóa đê biển 8 với tổng chiều dài trên 5.000m. Sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần ổn định sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong khu vực./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...