Phụ nữ Thành phố hành động vì môi trường

Thứ 7, 18.07.2020 | 10:28:07
317 lượt xem

Phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã chủ động, thể hiện vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy địa phương, chính quyền trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt là khuyến khích những mô hình mới, sáng tạo phù hợp, những mô hình có ý nghĩa thiết thực tại khu dân cư, trong đó mới nhất là mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”.

Hội LHPN thành phố ra mắt mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”.

Hội đã phối hợp với với các phòng, ban, đoàn thể huy động trên 60.000 hội viên phụ nữ, thanh niên, học sinh ra quân tuyên truyền và thực hiện quét dọn vệ sinh; giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị. Phát miễn phí trên 4.000 làn nhựa trị giá trên 97 triệu đồng. 30 gia đình hội viên phụ nữ hai phường Bồ Xuyên, Phú Khánh duy trì làm điểm sử dụng thùng rác 2 ngăn phân loại rác thải từ đầu nguồn. Hội Phụ nữ xã Vũ Lạc làm điểm phân loại rác thải và sử dụng chế phẩm EM.

Phụ nữ phường Phú Khánh dọn vệ sinh đường phố và khu vực bờ sông

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Khánh:

Hội Phụ nữ phường cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác tham gia bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn phường. Đảng ủy cũng đã có Nghị quyết, Ủy ban phường chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai thực hiện, và giao cho đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ phường xây dựng kế hoạch triển khai tới các chi hội cơ sở, vận động toàn thể hội viên tham gia vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Phụ nữ là người sử dụng, giải quyết các công việc hàng ngày liên quan đến rác thải, nước sinh hoạt, vệ sinh và chăm sóc cho gia đình; là người bảo vệ và cũng có thể vô tình xâm hại môi trường. Do đó, phụ nữ là nhóm đối tượng đích trong giáo dục sức khoẻ môi trường; cũng là những tuyên truyền viên và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả nhất. Với mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường”, hội viên phụ nữ sẽ được học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện giữ gìn và bảo vệ môi trường trong cuộc sống; cán bộ hội được nâng cao trình độ, kỹ năng truyền thông, tư vấn.

Mô hình các tuyến đường phụ nữ đã góp phần xanh hóa và làm đẹp thêm cho cảnh quan thành phố

Bà Vũ Thị Thanh Lý, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố:

Sau khi các phường, xã ra mắt mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” thì Hội LHPN Thành phố chỉ đạo Hội LHPN các phường, xã thực hiện quy chế hoạt động của mô hình, duy trì sinh hoạt 3 tháng/lần, rồi có các hình thức sinh hoạt đa dạng để thu hút hội viên phụ nữ tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân tự giác, có thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, bỏ rác đúng giờ quy định. Duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, đoạn đường “Phụ nữ tự quản” và thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Hội viên phụ nữ thành phố làm sạch các tờ quảng cáo trên các cột điện, tường nhà

Mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” phát huy hiệu quả sẽ thiết thực làm chuyển biến nhận thức, hình thành thói quen, nếp sống văn minh đô thị và hành vi ứng xử thân thiện với môi trường của phụ nữ nói riêng, cộng đồng nói chung. Qua đó đóng góp quan trọng vào nỗ lực bảo vệ môi trường của thành phố Thái Bình, đưa thành phố phát triển bền vững, ngày càng văn minh, sạch đẹp.

CTV Đài TTTH Thành phố

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...