Xây dựng quy trình canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa bền vững

Thứ 2, 13.07.2020 | 18:47:05
345 lượt xem

Nhằm thực hiện mục tiêu dự án giảm gần 400 nghìn tấn khí Co2/năm trong nông nghiệp, trong vụ mùa 2020, tại tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai nhiều gói công nghệ nhằm xây dựng quy trình canh tác lúa bền vững.

Phát triển mạ khay và cấy máy tại huyện Kiến Xương

Trong 4 đơn vị tham gia áp dụng gói công nghệ vào sản xuất lúa bền vững, vụ mùa 2020, Công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinhSeed đưa các giống lúa BC15 và Bắc thơm số 7 vào sản xuất tại 13 xã với tổng diện tích 720ha và gần 6400 hộ nông dân tham gia. So với 2 vụ trước, diện tích gieo cấy tăng gấp 1,5 lần, số nông hộ tham gia tăng thêm 2000 hộ.

Đơn vị áp dụng gói công nghệ tiên tiến, tập trung gieo cấy mạ khay với mật độ từ 24-30 khóm/m2. Trong 1 vụ tiến hành 3 lần xiết nước và 2 lần bón phân nhằm đảm bảo vừa tiết kiệm chi phí sản xuất cũng như giảm nhiều nhất phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Theo đánh giá, vụ mùa 2019, Tập đoàn ThaiBinhSeed là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính, đạt 52,2%.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...