Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường

Thứ 3, 30.06.2020 | 18:39:37
220 lượt xem

Hội phụ nữ phường Đề Thám thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” và truyền thông nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường.

Hội phụ nữ phường Đề Thám, thành phố Thái Bình tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường.

Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ chủ đề năm “Bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” trong các cấp hội phụ nữ, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, hội phụ nữ phường Đề Thám vận động trên 80 thành viên tham gia mô hình. Tất cả 11 chi hội trong phường sẽ thường xuyên tổ chức sinh hoạt, trao đổi kiến thức. Định kỳ mỗi quý, sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chung trong hội phụ nữ toàn phường. 

Tặng làn nhựa cho chị em để nâng cao công tác bảo vệ môi trường

Thông qua mô hình, 100 làn nhựa được gửi tới các chị em để khuyến khích, nâng cao ý thức của mỗi người trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông, đảm bảo vệ sinh môi trường sống xung quanh.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...