Tăng cường công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp

Thứ 4, 18.03.2020 | 15:41:27
117 lượt xem

Đảm bảo môi trường tại các khu công nghiệp đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Đến nay đã có 147/154 dự án đã có thủ tục hành chính về môi trường,chiếm tỷ lệ 95%. Tuy nhiên việc đảm bảo môi trường nước, rác và khí thải là nhiệm vụ rất cấp bách hiện nay. Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo Trung tâm tư vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp, các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chú trọng việc thu gom, xử lý nước thải và thoát nước nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước sông trong khu vực. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp Tiền Hải, Sông Trà, Cầu Nghìn. Đồng thời thực hiện việc xã hội hóa các trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Gia Lễ. Phối hợp với ngành chức năng giám sát, kiểm tra, và xử lý nghiêm các trường hợp xả rác, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...