Tiền Hải xử lý triệt để rác thải sinh hoạt nông thôn

Thứ 7, 22.02.2020 | 08:57:46
209 lượt xem

Từ đầu năm đến nay cùng với các việc xử lý các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư. Huyện Tiền Hải đã tập trung chỉ đạo hiệu quả việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn.

Đến nay Tiền Hải đã có 80% số xã có khu xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, với 15 lò đốt xử lý rác thải cho 28 xã bằng công nghệ lò đốt liên xã, 7 xã áp dụng mô hình chôn lấp rác tổng hợp và ủ vi sinh. Các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc thu gom và vận chuyển và xử lý rác thải, bước đầu xử lý cơ bản được lượng rác thải phát sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn. 

Huyện Tiền Hải đã chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tại các Khu, cụm công nghiệp, các trang trại, gia trại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...