LHQ nhất trí kết thúc sứ mệnh của UNAMID

Thứ 5, 24.12.2020 | 09:17:52
90 lượt xem

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Phái bộ hỗn hợp giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (UNAMID) tại Đa-phua, Su-đăng kể từ ngày 31/12 tới.

Nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua với số phiếu đồng thuận tuyệt đối. Theo đó, sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Đa-phua sẽ kết thúc từ ngày 31/12 trong khi việc rút các lực lượng quân sự và dân sự sẽ được hoàn tất trước tháng 7 năm sau.

Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Sudan tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thường dân tại Đa-phua, bảo đảm hoạt động tự do đi lại, vận chuyển trang thiết bị của UNAMID trong quá trình rút quân cũng như thông tin thường xuyên về vấn đề này với Hội đồng Bảo an.

Quyết định chấm dứt nhiệm vụ của UNAMID được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Sudan cùng hai nhóm vũ trang lớn tại Đa-phua hồi tháng 10 vừa qua đã ký thỏa thuận hòa bình và bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp tiến tới bầu cử. UNAMID được thành lập vào năm 2007 và cũng là phái bộ gìn giữ hòa bình chung đầu tiên giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi. 

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...