Bác Hồ trong ký ức của các nhà lãnh đạo Lào

Thứ 4, 20.05.2020 | 09:13:34
209 lượt xem

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và Lào. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, các lãnh đạo Lào luôn đánh giá rất cao những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những kinh nghiệm và bài học mà Bác đã chia sẻ trong quá trình giúp đỡ cách mạng Lào, khẳng định những bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Là thư ký cho Cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane từ năm 1964, nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath vẫn nhớ rất rõ những câu chuyện mà cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã kể cho ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath: “Chủ tịch Kaysone nhận được lệnh của Bác Hồ phải đi xây dựng căn cứ địa, cái đó là đầu tiên rồi, sau là cũng chỉ thị cho bác Kaysone phối hợp chặt chẽ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp xây dựng quân đôi nhân dân quan giải phóng Lào lúc đó, sau đó là phải xây dựng Đảng. Bác Hồ cũng có chỉ đạo cho bác Kaysone là nước Lào là nước có nhiều bộ tộc, thế thì có nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp, nhiều tôn giáo, nhiều lực lượng, Lào cũng phải rất coi trọng công tác mặt trận này… Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất chính xác, phù hợp với tình hình đặc điểm của đất nước Lào”.

Đánh giá về những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cách mạng Lào, đặc biệt là trong công tác mặt trận, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, đồng chí Saysomphone Phomvihane, khẳng định, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng mặt trận đại đoàn kết toàn dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bác luôn khuyên các lãnh đạo Lào rằng, muốn đánh thắng đế quốc phải dựa vào nhân dân, lấy dân làm gốc, sức mạnh chiến thắng là sức mạnh của nhân dân.


Đồng chí Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những góp ý và chỉ đạo vô cùng quan trọng trong việc thành lập và phát triển mặt trận Lào Itsalla (Tự do). Tôi nghĩ rằng đây là những đóng góp quan trọng và hết sức to lớn của Chủ tịch đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, cũng như trong việc tạo điều kiện để Lào phát triển như ngày nay”.

Đối với đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn và hiện là Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào. Tư tưởng của Người, sự nghiệp của Người và cuộc đời của Người gắn liền với sự nghiệp cách mạng của hai nước. Chính Bác cũng là người đã xây dựng lên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. 

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun - Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào: “Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo vĩ đại của phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào nhằm cứu nước và giải phóng đất nước; Tư tưởng của Người đến nay vẫn được vận dụng vào trong mọi lĩnh vực công việc, ở cả Việt Nam và cả ở Lào,. Cho đến hôm nay, chúng tôi, những cán bộ Đảng viên của Đảng nhân dân cách mạng Lào vẫn luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của chúng tôi”.

Theo thời gian, mối “quan hệ đặc biệt” Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dày công vun đắp ngày càng được tăng cường và phát triển, trở thành động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong giai đoạn hai nước thực hiện công cuộc đổi mới. 

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...