Hợp tác tài chính song phương Việt Nam – Hoa Kỳ

Thứ 5, 07.11.2019 | 14:55:05
227 lượt xem

Trong khuôn khổ hợp tác song phương với Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/11, Bộ Tài chính nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng.

Đây sẽ là khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm mục tiêu góp phần huy động tận dụng nguồn vốn tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho cơ sở hạ tầng giúp Việt Nam đạt được các ưu tiên về cơ sở hạ tầng trong thời gian tới. Khung hợp tác gồm 5 lĩnh vực: phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính, khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định, phát triển thị trường vốn, phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ, và một số nội dung khác. 

Việc ký kết khung khổ hợp tác trong lĩnh vực tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...