Đánh giá toàn diện việc chuyển quản lý giấy phép lái xe

Thứ 5, 29.10.2020 | 09:36:59
102 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đánh giá toàn diện, đầy đủ việc đề xuất chuyển công tác quản lý giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ để trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, xây dựng báo cáo đánh giá tác động của những đề xuất mới, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là đối với việc sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động của Bộ GTVT và các địa phương hiện đang làm công tác quản lý, sát hạch cấp GPLX; Đánh giá đầy đủ, toàn diện hiệu quả về kinh tế, xã hội của việc đề xuất chuyển công tác quản lý GPLX từ ngành GTVT sang ngành Công an../.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...