Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thứ 3, 07.01.2020 | 17:20:38
736 lượt xem

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2020 diễn ra vào chiều 7/1. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2019, công tác cải cách tư pháp của tỉnh đạt được kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả tốt. Công tác kiểm sát được tăng cường. Công tác xét xử, tranh tụng tại tòa có nhiều đổi mới, đảm bảo không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Hoạt động bổ trợ tư pháp được quan tâm đúng mức.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, kết quả đạt được; nêu lên những tồn tại, hạn chế; Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả  8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, đảm bảo sát hợp, mang tính khả thi. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật:

Video: 10720_OHAI1.mp4

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị trong khối nội chính và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp; Làm tốt công tiếp, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, tội phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...