Triển khai công tác Tư pháp năm 2020

Thứ 3, 24.12.2019 | 09:17:30
562 lượt xem

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 đã diễn ra vào sáng 24/12. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Thái Bình dự hội nghị.

Báo cáo tình hình công tác tư pháp năm 2019 nêu rõ, ngay từ đầu năm, ngành Tư pháp đã bám sát phương châm của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp và trong lĩnh vực tư pháp ở cấp tỉnh và cấp xã đạt trên 83%. Đã tổ chức trên 1 triệu cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 70 triệu lượt người. Cả nước có gần 80% đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Mặc dù vậy thì việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật vẫn còn là thách thức lớn; việc gửi hồ sơ các dự án luật đến Chính phủ, Quốc hội còn chậm; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để…

Năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp xác định sẽ sắp xếp lại bộ máy cơ quan tư pháp các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, không còn phù hợp. Nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Thanh Phú

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...