Triển khai luật trồng trọt và các văn bản pháp luật liên quan

Thứ 6, 06.12.2019 | 09:42:53
705 lượt xem

Luật Trồng trọt được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Trong sáng 6-12, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Luật và các văn bản liên quan tới cán bộ công chức viên chức trong ngành cùng sự tham gia của các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan quan và các hội đoàn thể.

Trong những năm qua, sản xuất trồng trọt đã có những bước phát triển quan trọng. Sản xuất nông nghiệp không những góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực mà còn tạo sự ổn định chính trị xã hội. Tuy nhiên các hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt chưa được luật hóa mà chỉ cụ thể hóa bằng Pháp lệnh giống cây trồng. Luật Trồng trọt ra đời là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trồng trọt, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, khả thi để phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường, tạo nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Luật có 7 chương, 85 điều quy định về giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng.

 Tại hội nghị, ngoài việc được nghe đại diện Cục trồng trọt, Cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai phổ biến, các đại biểu tham gia những góp ý liên quan đến việc xây dựng các bản hướng dẫn Luật Trồng trọt.

Hoài Thu

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...