Quy định mới về Kiểm toán nhà nước

Thứ 4, 27.11.2019 | 10:15:12
383 lượt xem

Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Các nội dung thể hiện trong dự thảo Luật đã chỉ rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, đó là các đối tượng có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán để bảo đảm cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ.

Dự thảo quy định rõ chỉ thực hiện kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong trường hợp cần kiểm toán toàn diện đối với nhóm đối tượng này, Kiểm toán nhà nước phải thực hiện quy trình để bổ sung vào kế hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán. 

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bỏ cụm từ “khi có dấu hiệu tham nhũng” do quy định này là chưa rõ ràng và khó khả thi.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...