Thái Bình đang xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Thứ 4, 18.09.2019 | 17:13:11
1,379 lượt xem

Sáng 18-9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Thái Bình.

Theo Sở tài nguyên và Môi trường Thái Bình thì đến thời điểm này việc điều tra giá đất thị trường đối với đất ở và đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành. Qua tổng hợp ban đầu, mức giá điều tra tăng so với mức giá quy định tại bảng giá đất năm 2015. Đất ở nông thôn và đất ở đô thị đều tăng từ dưới 150% đến trên 300%. 

Tại buổi làm việc, trên tinh thần bám sát nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định tại Luật Đất đai năm 2013; kế thừa bảng giá đất hiện hành, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia ý kiến vào phương án xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Thái Bình bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với người sử dụng đất, đồng thời phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích đánh giá thông tin giá đất thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất phải khách quan, chính xác. Quy định về bảng giá đất phải phù hợp với thực tiễn, khả thi và có sự kế thừa bảng giá hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xây dựng dự thảo Bảng giá, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...