Hội thảo lấy ý kiến tham gia 1 số dự án luật

Thứ 3, 17.09.2019 | 10:38:16
311 lượt xem

Sáng 17-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Nhìn chung các đại biểu cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;  đi sâu tham gia đóng góp ý kiến về khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính; về quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; về phân quyền, phân cấp, ủy quyền; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức, các đại biểu kiến nghị cần có quy định riêng chính sách đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ vào quy định về tuyển dụng công chức trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Đề nghị Luật sửa đổi cần quy định một điều riêng về chính sách cho đối tượng tuyển dụng là người có tài năng trong học tập, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi nhằm thu hút vào làm việc trong bộ máy Nhà nước. Có ý kiến cho rằng, việc kỷ luật đối với công chức trong thực tế còn nhiều khó khăn, do đó, việc bổ sung hình thức giáng chức, cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo là cần thiết.

Duy Huy

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...