Triển khai Luật đấu giá tài sản

Thứ 2, 22.05.2017 | 10:13:29
767 lượt xem

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 với 8 chương, 81 điều đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản, đáp ứng phần lớn nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực này. Nhận thức tầm quan trọng, sáng ngày 22/5, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đấu giá tài sản và tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển, có những đóng góp quan trọng trong công tác thi hành pháp luật, đặc biệt là công tác thi hành án dân sự và xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp Thái Bình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngay sau đó các đại biểu được nghe ông Đỗ Xuân Lân – Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản như: Nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quản đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...