Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật

Thứ 4, 29.03.2017 | 15:20:08
532 lượt xem

Ngày 29-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các ngành tham gia góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Bộ Luật hình sự, Luật Cảnh vệ và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ông Phạm Văn Tuân - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khóa XIV chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về những nội dung cụ thể được nêu trong Dự án Luật Hình sự như: Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự năm 2015;  phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi;  khung hình phạt cho các loại tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm chưa tương xứng với mức độ phạm tội gây ra cho cộng đồng, xã hội.

Liên quan đến Dự thảo Luật Cảnh vệ, các đại biểu cho rằng, cần xem lại phạm vi điều chỉnh để bảo đảm bao quát hết được những nội dung chính của luật; về điều kiện, tuyển chọn vào lực lượng cảnh vệ; quy định rõ khu vực cảnh vệ tại các địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công, các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Dự án Luật này là rất cần thiết, tuy nhiên một số quy định tại dự thảo Luật vẫn mang tính chất định khung, khó áp dụng trực tiếp vào các trường hợp cụ thể, sử dụng nhiều cụm từ “Các hình thức khác theo quy định của pháp luật”, dẫn đến tình trạng cùng một vấn đề nhưng lại có nhiều văn bản hướng dẫn khác nhau và áp dụng không thống nhất nên mâu thuẫn, chồng chéo, khó áp dụng.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...