Tọa đàm các nội dung mới về chế định hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015

Thứ 4, 21.12.2016 | 08:53:50
620 lượt xem

Sáng 21-12, Sở Tư pháp đã có buổi tọa đàm trao đổi các nội dung mới về chế định hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015. Đến dự có đại diện các Sở, Ban ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Buổi tọa đàm với mục đích giúp các doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, nắm bắt các cam kết thương mại, đầu tư quốc tế. Theo đó, đẩy mạnh việc thực hiện hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng thông tin pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong nước và cam kết quốc tế.

Các doanh nghiệp được thạc sĩ Hoàng Minh Chiến - Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt một số nội dung cơ bản về chủ thể, thẩm quyền, hiệu lực và các chế tài trong hợp đồng kinh doanh. Trong đó, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý, xác định khả năng và thu nhập thông tin của đối tác, đặc biệt nội dung và hình thức giao kết hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...