Tập huấn triển khai luật ngân sách nhà nước

Thứ 4, 30.11.2016 | 09:35:56
715 lượt xem

Sáng 30-11, Sở tài chính tổ chức hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của luật ngân sách nhà nước, luật phí và lệ phí, luật kế toán, hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp tỉnh Thái Bình. Tới dự có đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh.

Các giảng viên của Khoa tài chính công thuộc Học viện tài chính, Khoa kế hoạch và phát triển thuộc Đại học kinh tế quốc dân trực tiếp truyền đạt những nội dung đổi mới về quản lý ngân sách theo Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015, Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, những nội dung đổi mới của Luật kế toán, hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn tại các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương. Nghe lãnh đạo Sở tài chính truyền đạt về chuyên đề hướng dẫn phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở những nội dung được truyền đạt, các đại biểu sẽ vận dụng trong xử lý, giải quyết các vấn đề về tài chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12/2016.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...