Tọa đàm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ 4, 09.11.2016 | 10:18:13
594 lượt xem

Sáng 9-11, Trường Đại học Thái Bình tổ chức tọa đàm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình thảo luận tại Tọa đàm

Cùng với hoạt động giáo dục chính khóa, Trường Đại học Thái Bình luôn coi trọng công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên. Hoạt động này được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa, nhằm trang bị cho sinh viên tri thức pháp luật cơ bản, góp phần điều chỉnh hành vi, có ý thức tuân thủ pháp luật và có tri thức pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề lĩnh vực mình được đào tạo.

Đại biểu dự tọa đàm 

Các giảng viên và sinh viên nhà trường thảo luận các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Luật và nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên. Trong đó, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn của giảng viên khoa Luật, phấn đấu đến năm 2018, 100% giảng viên khoa Luật có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, thi cử và nghiên cứu thực tế. 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...