Tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải đạt từ 85% trở lên.

Thứ 7, 22.10.2016 | 10:42:43
611 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với 19 tiêu chí; trong đó có tiêu chí, tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải đạt từ 85% trở lên.

Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà

Kể từ ngày 1/12/2016, Quyết định chính thức có hiệu lực. Quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, về tiêu chí y tế, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 85% trở lên; đạt các tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi theo vùng miền từ 13,9% đến 31%. 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...