Gần 5.000 dòng thuế cắt giảm về 0%

Thứ 4, 12.10.2016 | 09:09:57
629 lượt xem

Từ ngày 5/10/2016, Nghị định 137/2016/NĐ-CP và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2016-2018 có hiệu lực.

Cụ thể, trong năm 2016, thuế suất nhập khẩu của 4.959 dòng thuế được cắt giảm về 0% ngay khi VN-EAEU FTA có hiệu lực, chiếm 52,4% tổng biểu, tập trung vào các nhóm mặt hàng là nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất (nguyên phụ liệu dệt may-da giày, chất dẻo nguyên liệu...) và những nhóm hàng là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam (như: giày dép, quần áo, thủy sản, linh kiện và sản phẩm điện tử, chè, cà phê, rau quả,...), sản phẩm cao su, sữa, một số loại sắt thép và sản phẩm sắt thép, hóa chất, máy móc thiết bị.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...