Hội thảo lấy ý kiến tham gia Dự án Luật

Thứ 4, 05.10.2016 | 16:47:40
637 lượt xem

Chiều ngày 5-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình tổ chức buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật. Đồng chí Phạm Văn Tuân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì hội thảo. Thiếu tướng Lê Đình Nhường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội thảo.

Đại biểu tham gia ý kiến, đóng góp vào các Dự thảo: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Luật về Hội.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia ý kiến, đóng góp vào hai Dự thảo Luật gồm: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Luật về Hội.

Với Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo gồm 9 chương, 69 điều, nội dung góp ý tập trung vào các quy định về:  Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; việc quản lý, sử dụng tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Đối với Dự thảo Luật về Hội gồm 7 chương, 44 điều. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Đối tượng áp dụng của Luật; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội; chính sách của Nhà nước đối với Hội; hồ sơ và thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Hội; thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Hội…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo được Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình tiếp thu, tổng hợp, làm cơ sở để tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...