Hội nghị tuyên truyền Luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn văn bản

Thứ 5, 29.09.2016 | 10:26:06
537 lượt xem

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn một số văn bản liên quan cho đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban liên quan của tỉnh, huyện và các cơ sở giáo dục, dạy nghề trong tỉnh.

Gần 200 đại biểu đến từ các huyện, thành phố được phổ biến những điểm mới và nội dung cơ bản của luật giáo dục nghề nghiệp như: Đổi mới hệ thống và tên gọi các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp; những điểm mới trong tổ chức quản lý, phương thức tuyển sinh; hoạt động đào tạo chính quy và hợp tác quốc tế; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các đại biểu cũng được giới thiệu một số văn bản liên quan như Nghị định số 79 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 42 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

Những điểm mới, những nội dung của Luật Giáo dục nghề nghiệp được truyền đạt tại Hội nghị là cơ sở giúp cho các đơn vị, cơ sở dạy nghề hiểu rõ và vận dụng có hiệu quả tại đơn vị.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...