Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Thứ 4, 21.09.2016 | 16:28:49
444 lượt xem

Bộ Y tế vừa có Công văn số 6741/BYT-AIDS gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mở rộng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS.

Hình minh họa.

Theo đó, ngày 19-9-2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3459/UBND-KGVX thực hiện chỉ đạo thực hiện của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia BHYT. Đối với người nhiễm HIV thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, vận động tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm mức đóng theo quy định của luật BHYT.

Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT trên địa bàn đang được quản lý tại các cơ sở y tế, các Trung tâm thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở khác; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV.

UBND tỉnh giao Quỹ hỗ trợ nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương (hoặc một đơn vị phù hợp) là đơn vị quản lý các nguồn kinh phí huy động cho việc mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ hỗ trợ nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế lập đề án trình UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ra quyết định thành lập Quỹ căn cứ theo Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nhiễm HIV/AIDS trong năm 2016.

Căn cứ danh sách người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT, Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác định người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước hỗ trợ để bố trí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT từ nguồn kết dư quỹ BHYT tại địa phương, ngân sách địa phương.

Khuyến khích các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS những chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT để giảm khó khăn cho người bệnh, duy trì việc tiếp cận và tăng cường hiệu quả điều trị HIV/AIDS.

Nội dung xem chi tiết tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...