Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp lý dành cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Thứ 6, 09.09.2016 | 08:59:27
437 lượt xem

Sáng nay 9-9, Sở Tư pháp Thái Bình tổ chức “lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp lý dành cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp”.

Sở Tư pháp tổ chức “lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp lý dành cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp”. 

Đại biểu dự lớp bồi dưỡng

 Lớp bồi dưỡng được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, Bộ Tư pháp, Giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế,  Trường Đại học Luật Hà Nội trực tiếp truyền đạt những vấn đề về pháp luật, hợp đồng kinh doanh, giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Giảng viên khoa Pháp luật Kinh tế  - Trường Đại học Luật Hà Nội tại lớp tập huấn

Các học viên được chia sẻ những nội dung, kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Qua đó, trang bị cho người quản lý doanh nghiệp và cán bộ pháp chế doanh nghiệp hệ thống kiến thức pháp luật kinh doanh cơ bản, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phòng tránh rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...