Mức lương mới của các tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng

Thứ 6, 12.08.2016 | 08:18:31
551 lượt xem

Lương cấp bậc quân hàm đối với đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, thượng tướng là 11.858.000 đồng/tháng, trung tướng là 11.132.000 đồng/tháng và thiếu tướng là 10.406.000 đồng/tháng...

Hình mình họa.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng theo mức lương cơ sở mới, có hiệu lực thi hành từ ngày 25-7 và sẽ được áp dụng thực hiện từ 1-5-2016.
Theo đó, từ 1-5-2016, mức lương mới đối với các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng... sẽ được tính trên nền lương cơ sở (1.210.000 đồng/tháng) nhân với hệ số lương đang được hưởng.
Cụ thể, lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, thượng tướng là 11.858.000 đồng/tháng, trung tướng là 11.132.000 đồng/tháng và thiếu tướng là 10.406.000 đồng/tháng.
Lương của cấp tá như sau: Của đại tá là 9.680.000 đồng; thượng tá: 8.833.000 đồng; trung tá: 7.986.000 đồng; thiếu tá: 7.260.000 đồng…
Trong trường hợp nâng lương, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 13.310.000 đồng/tháng; thượng tướng 12.584.000 đồng; trung tướng 11.858.000 đồng/; thiếu tướng 11.132.000 đồng.
Ngoài bảng lương, thông tư cũng có ban hành bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân, cụ thể như sau: Bộ trưởng Quốc phòng có hệ số phụ cấp cao nhất 1,5 với số tiền hiện hưởng là 1.815.000 đồng/tháng; phụ cấp của tổng tham mưu trưởng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1.694.000 đồng. Mức phụ cấp giảm dần đến cấp thấp nhất là trung đội trưởng hệ số 0,2 với số tiền phụ cấp được hưởng là 242.000 đồng/tháng.
Đối tượng áp dụng theo hướng dẫn mới này bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, học viên cơ yếu, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công nhân viên chức thuộc lực lượng vũ trang.
  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...