Công văn số 2731 về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giảm biên chế

Thứ 3, 02.08.2016 | 08:30:14
992 lượt xem

Hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình (hình minh họa; Nguồn: Internet).

* Công văn số 2731/UBND-NC V/v quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giảm biên chế. Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...