Quyết định số 1077 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh

Thứ 2, 09.05.2016 | 16:18:33
707 lượt xem

* Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh. Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...