Kiện toàn Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn Thái Bình

Thứ 5, 24.03.2016 | 07:57:46
577 lượt xem

Hình minh họa.

*.Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...