Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016-2025

Thứ 5, 25.02.2016 | 15:06:50
525 lượt xem

Trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy ( Hình minh họa).

* Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...