Quyết định số 370 của UBND tỉnh về thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình

Thứ 7, 06.02.2016 | 08:32:43
513 lượt xem

Hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

* Quyết định số  370/UBND-TTHCC ngày 03/02/2016  Về việc thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...