Huyện Vũ Thư triển khai chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ 5, 10.09.2015 | 14:48:12
371 lượt xem

Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát  triển nông nghiệp, nông thôn, đến ngày  30 - 6 , dư nợ cho vay của  huyện Vũ Thư đạt 1.384 tỷ đồng ( tăng 2,9 lần so với năm 2010), tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn bình quân giai đoạn 2010- 2014 đạt 25,2%; vốn cho vay thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 1.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 77,7%). Các nguồn vốn tín dụng phục vụ có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo việc làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện Vũ Thư đã triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 có hiệu lực từ ngày 25-7-2015, thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những điểm mới của Nghị định 55 và chính sách tín dụng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao.

Linh Hạnh

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...