Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thứ 4, 09.09.2015 | 07:57:34
480 lượt xem

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Phụ lục I các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về Dự thảo bộ luật Hình sự (Sửa đổi)

File đính kèm :

1) Phụ lục các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về Dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi)
2) Dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi)


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...