Chính sách mới về hỗ trợ tạo việc làm

Thứ 3, 01.09.2015 | 08:05:57
451 lượt xem

Kể từ ngày 01-09-2015, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm sẽ chính thức có hiệu lực.

Trong đó có một số quy định mới về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, người lao động được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Đối tượng vay vốn đi xuất khẩu lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành.

Còn người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Mức vay vốn đi xuất khẩu lao động đối với hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các đối tượng còn lại được vay theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, theo Nghị định, cơ sở sản xuất kinh doanh đồng thời sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; dân tộc thiểu số; người khuyết tật và người dân tộc thiểu số được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm được hưởng mức lãi suất vay vốn ưu đãi bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, tương đương 3,3%/năm (lãi suất cho vay hộ nghèo hiện nay đang áp dụng là 6,6%/năm).

Thời hạn cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa là 60 tháng thay vì quy định theo từng nhóm dự án như trước, thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng và đối tượng vay vốn thỏa thuận.

Về mức vay vốn, Nghị định đã nâng mức vay vốn tối đa từ 500 triệu đồng/01 dự án lên 01 tỷ đồng/01 dự án và không quá 50 triệu đồng/01 người lao động được tạo việc làm (trước đây không quá 20 triệu đồng/01 việc làm mới).

Việc sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm nhằm tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, điều này tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trong cả nước có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Thông tin chi tiết, xem tại: http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=34075

 

Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...