HĐND tỉnh giám sát thực hiện quy hoạch đất ở tại Thành phố

Thứ 4, 12.08.2015 | 17:17:57
774 lượt xem

Sáng ngày 12-8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Thiều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát về công tác thực hiện quy hoạch đất ở, giao đất ở và thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo của UBND Thành phố, ngày 27/9/2013, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Thành phố. UBND Thành phố đã công khai quy hoạch sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhìn chung, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Thái Bình đến năm 2020 cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.  Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều công trình, dự án trọng điểm phát sinh được triển khai chưa có trong quy hoạch cần phải điều chỉnh bổ sung như: Đường vành đai phía Nam, Quảng trường Thái Bình, đường Võ Nguyên Giáp kéo dài, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Thành phố cũng nêu một số khó khăn trong công tác quy hoạch, đấu giá, giao đất, thu tiền sử dụng đất, như: Thủ tục hành chính trong việc xác định giá đất cụ thể chưa linh hoạt, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Một số hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, đất dịch vụ 5% chưa thực hiện nộp tiền giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng hạ tầng. Một số dự án đã được quy hoạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm do thiếu vốn đầu tư.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Thành phố làm rõ việc sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích được giao, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính của gần 100 doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để sản xuất kinh doanh thương mại, giải pháp của Thành phố trong việc quản lý vấn đề này như thế nào. Những khó khăn, vướng mắc về chính sách đất đai, việc chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Hướng xử lý của Thành phố trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Thiều - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, đồng thời trả lời làm rõ những vấn đề trên bằng văn bản, gửi về Đoàn giám sát.

Trước đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Thái Bình làm việc tại Phường Hoàng Diệu về công tác quy hoạch, đấu giá, giao đất, thu tiền sử dụng đất ở.

Phường Hoàng Diệu có diện tích đất tự nhiên trên 610 ha

Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình có diện tích đất tự nhiên trên 610 ha với trên 4.400 hộ. Hiện nay, trên địa bàn phường đang hoàn thiện bản đồ địa chính, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, nâng cấp hệ thống quản lý thông tin đất đai bằng công nghệ mới hiện đại, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường đạt trên 90%. Phường đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất 5%.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại Phường Hoàng Diệu

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân số đông, đất nông nghiệp xen kẽ trong các khu dân cư, nên việc quy hoạch và thu hồi đất tại các dự án gặp nhiều khó khăn. Về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, từ ngày 1-1-2014 đến nay, trên địa bàn phường Hoàng Diệu, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 7 địa điểm để thực hiện các dự án, với tổng diện tích quy hoạch trên 100 ha. Một số dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị phường Hoàng Diệu làm rõ thêm một số vấn đề về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giao đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, những khó khăn về trình tự thủ tục công tác đấu giá từ đầu năm 2014 đến nay.

Thu Hà


 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...