Thông báo kết quả giải quyết tố cáo vi phạm của Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình

Thứ 4, 05.08.2015 | 16:21:34
518 lượt xem

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, UBND Thành phố tổ chức thông báo lại kết quả giải quyết tố cáo về vi phạm của Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo lại kết quả giải quyết đơn tố cáo về vi phạm của Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình thuộc thẩm quyền giải quyết  và thông báo sau kết luận thanh tra nội dung tố cáo, hướng dẫn lại và hướng dẫn tiếp để giải quyết một số nội dung khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhưng có liên quan đến nội dung tố cáo của một số cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình năm 2012.

Cùng với đó đại diện các Sở, ban, ngành đã làm rõ những nội dung thông báo hướng dẫn về ý kiến của các cổ đông. Vì các cổ đông không đến dự nên nội dung này không được thực hiện.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận phần giải quyết theo thẩm quyền của Sở với đơn tố cáo của các cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình là đúng quy định của pháp luật và làm rõ ý kiến của doanh nghiệp. Các Sở, ngành liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả buổi làm việc với UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấm dứt giải quyết với các nội dung trên.

Linh Hạnh

 


 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...