Thái Bình tham gia Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp

Thứ 6, 24.04.2015 | 17:15:28
554 lượt xem

Sáng ngày 24-4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đi sâu nghiên cứu, quán triệt, thảo luận và trao đổi những nội dung cơ bản của kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủQuyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; vai trò của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự. Những nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.  Kết quả rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự hiện hành và việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Điểm cầu Thái Bình

 Hội nghị cũng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2015, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tích cực triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự 06 tháng cuối năm.

Duy Huy

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...