Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Thứ 5, 23.04.2015 | 08:28:59
505 lượt xem

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.

 
 Báo hiệu hàng hải. Ảnh minh họa

Thông tư này quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Việc đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, các quy định của Thông tư này, pháp luật về đầu tư, xây dựng. Các báo hiệu hàng hải phải được bố trí tại các vị trí cần thiết nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng báo hiệu hàng hải theo quy hoạch được phê duyệt.

Các đơn vị bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm thiết lập kịp thời báo hiệu hàng hải phục vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời bao cáo ngay cho Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải tại khu vực.

Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thiết lập báo hiệu hàng hải khi quản lý khai thác luồng hàng hải chuyên dùng hoặc sử dụng các vùng nước sau đây: a- Vùng khoan thăm dò địa chất, khai thác dầu mỏ, khí đốt; b- Vùng đánh bắt, nuôi trồng hải sản; c- Vùng công trình đang thi công, trục vớt cứu hộ; d- Vùng đặt đường cáp hoặc đường ống ngầm, công trình ngầm, thiết bị ngầm có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải; đ- Vùng diễn tập: quân sự, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, ứng cứu khắc phục sự cố tràn dầu; e- Vùng đặt hệ thống thu thập dữ liệu hải dương; g- Vùng giải trí, du lịch và thể thao.

Các tổ chức, cá nhân khi xây dựng các công trình vượt qua luồng hàng hải có nghĩa vụ thiết lập báo hiệu hàng hải bảo đảm an toàn hàng hải.

Có 9 loại thông báo hàng hải

Thông tư cũng quy định, thông báo hàng hải phải được tổ chức có thẩm quyền công bố kịp thời tới các cơ quan, tổ chức liên quan. Thông báo hàng hải đồng thời được truyền phát trên hệ thống đài thông tin duyên hải và trên phương tiện thông tin phù hợp khác.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, thông báo hàng hải được phân loại như sau: 1- Thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải; 2- Thông báo hàng hải về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước; 3- Thông báo hàng hải về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện; 4- Thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải; 5- Thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải; 6- Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải; 7- Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải; 8- Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải; 9- Thông báo hàng hải về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Nội dung của thông báo hàng hải phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và phản ánh một cách đầy đủ, chính xác các thông tin cần cung cấp…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015.

Minh Hoàn

Chinhphu.vn

 


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...