Quyết định số 744 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch

Thứ 2, 20.04.2015 | 08:57:57
509 lượt xem

Quyết định số 744/QĐ-UBND  ngày 16/04/2015 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

                                                          Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...