Thái Bình tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc đại biểu chuyên trách

Thứ 5, 16.04.2015 | 15:21:59
507 lượt xem

Sáng ngày 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đại biểu chuyên trách thảo luận về Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị. Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành liên quan của tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Điểm cầu tại Thái Bình

Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được Đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo Luật gồm 13 Chương, 155 Điều. Hầu hết các đại biểu đồng tình, đánh giá cao việc Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Dự thảo Luật tổ chức chính quyền đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, để Luật Tổ chức chính quyền địa phương sau ban hành có tính khả thi sớm đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, các đại biểu đề nghị Quốc hội: Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung thể hiện sự khác biệt giữa tổ chức chính quyền thành thị và tổ chức chính quyền nông thôn, bổ sung chức danh Chánh văn phòng HĐND vào Thường trực HĐND. Về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc pháp lý phân quyền phân cấp, cơ cấu tổ chức địa vị pháp lý thường trực HĐND, các Ban HĐND, cơ cấu tổ chức UBND các cấp, số lượng thành viên HĐND các cấp.

Các đại biểu phân tích đổi mới cũng như hạn chế của việc điều chỉnh mô hình đơn vị hành chính địa phương theo 2 phương án: Phương án 1, không tổ chức HĐND cấp phường. Phương án 2, HĐND được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính và một số vấn đề khác của Dự thảo luật.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, Ban soạn thảo tiếp thu và trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp tới.

Linh Hạnh

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...