Tiếp tục cấp trên 3.300 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Thứ 2, 30.03.2015 | 15:49:04
490 lượt xem

Theo Công văn số 827, UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục cấp trên 3.300 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các xã thuộc huyện Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải và Thành phố Thái Bình.

Hình minh họa

Cụ thể, huyện Thái Thụy có 8 xã với lượng xi măng được cấp tiếp là 1.787 tấn, huyện Tiền Hải được cấp gần 1.256 tấn, Thành phố Thái Bình gần 199 tấn và huyện Kiến Xương gần 67 tấn.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và các xã được cấp xi măng hỗ trợ thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xi măng, thanh quyết toán khối lượng xi măng được hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo quy định của tỉnh và nhà nước.

Ninh Thanh

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...