Kế hoạch tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã

Thứ 7, 28.03.2015 | 09:10:31
2,098 lượt xem

Kế hoạch tổng kết 7 năm (2008-2015) thực hiện Pháp lệnh Công an xã.

                                                        Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...