Quyết định số 577 công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014

Thứ 6, 27.03.2015 | 08:32:48
537 lượt xem

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/03/2015 của UBND tỉnh công nhận xã, phường, thị trấn, huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014.

                                                  Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...