Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ 3, 24.03.2015 | 08:03:07
1,466 lượt xem

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi và lấy ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Bộ Luật Dân sự thực sự trở thành luật chung, luật nền của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia.

Đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành cho rằng: Cần thiết phải sửa đổi Bộ Luật Dân sự trong thời điểm hiện nay, cơ bản nhất trí với các chương, điều của Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến các nội dung quy định về: Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác; điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; lãi suất trong hợp đồng vay tài sản; thời hiệu khởi kiện và yêu cầu giải quyết việc dân sự…

Đại biểu đồng tình với Dự thảo quy định chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là cá nhân và pháp nhân; 3 hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp báo cáo trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Khánh Giang

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...