Quyết định số 525 ban hành chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2015

Thứ 6, 20.03.2015 | 14:39:57
448 lượt xem

Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh ban hành chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2015 của tỉnh Thái Bình.

                                                  Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...