Quyết định số 492 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

Thứ 2, 16.03.2015 | 11:06:25
451 lượt xem

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 của UBND tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành.

                                                      Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...